Author Details

Aziz, Jamal Abdul, Fakutas Syariah IAIN Purwokerto, Indonesia

  • Vol 39, No 1 (2015) - Articles
    PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MUHAMMAD ‘ABID AL-JABIRI: Telaah terhadap Buku al-‘Aql al-Siyâsi al-‘Arabî: Muhaddidâtuh wa Tajalliyâtuh
    Abstract  PDF